CRÈDITS

Continguts i text

LOGOS LANGUAGES S.L.

www.logosidiomes.com

Coordinació del projecte i anàlisi de continguts

webmaster@inforber.cat
Jordi Farrés

Disseny i programació

Departament d'aplicacions WEB i multimèdia. Inforber Serveis TIC

projectes.i@inforber.cat
Edgard Rafart
Jordi Farrés